top of page

Att bygga ett ledningssystem

Och jakten på papperstigrar

Kvalitetsledning

Vi arbetar i samarbete med er för att  utveckla och ta fram metoder för hur organisationen ska styra , leda och utveckla den genomgående kvaliteten på sina aktiviteter.

Vårt tema är att alltid jaga rätt på papperstigrar för att se till att arbetet med ledningssystemet inte blir en byråkratisk tiger

Min egen erfarenhet av att arbete med kvalitetsledning sträcker sig ca 20 år tillbaka i tiden först som kvalitetsansvarig på ett mindre företag  i 30 mkr klassen,   sedan som konsult där jag sett till att företag inom IT, spedition, produktion, övervakning, ställningsbyggande mfl blivit certifierade för både kvalitet och miljö

Hur går vi då tillväga 

 

visionen_edited.png

Vision och mission 

Vi börjar med ett besök då vi går igenom er  vision inom verksamheten

Här är det viktigt att förenkla för att inte bjuda in papperstigrar och skapa byråkrati

Utifrån visionen och missionen identifierar vi era processer och ser hur de samverkar med varandra.

Vi arbetar med enkla processkartor för att undvika detaljstyrning. 

För mycket detaljstyrning skapar byråkrati och papperstigrar. Istället arbetar vi övergripande för att se till att kreativiteten ökar 

Mål 

Utifrån det vi kommer fram till i vårt möte tar vi sedan fram förslag till mål inom verksamheten. Detta kan vara mål inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö eller annat. 

 

Om det finns önskemål att även arbeta med miljöledning ser vi i en miljöutredning över de miljöaspekter som verksamheten resulterar i och sätter upp miljömål för dessa. 

dreamstime_15867418_edited.jpg

Rutiner och funktioner

Till sist gör vi en genomgång av de olika rutiner som finns och hur de är dokumenterade. Här gäller det att se till vad som är viktigt och relevant för att undvika detaljstyrning och papperstigrar. För att förenkla arbetar vi med mallar och färdiga rutinförslag.  Vi arbetar med ett molnbaserat verktyg för att förenkla och fokusera på det som är viktigt för verksamhetens kvalitet.  

För att undvika papperstigrar och dokument som sedan inte efterlevs jobbar vi övergriopande med förenklingar inom alla delar av ledningssystemet 

bottom of page