top of page

Ett digitaliserat ledningssystem i molnet

Ett digitalt molnbaserat ledningssystem skapar en god överblick av verksamhetens olika processer, Vilket leder till förenkling av verksamheten.  Ni slipper hålla reda på olika versioner av dokument och rutiner 

Ett molnbaserat ledningssystem blir en effektiv arbetsplattform som känns naturlig och självklar för alla att arbeta med. 

dreamstimefree_1551651-large.jpg

Miljöledning med miljöaspekter

Med TT Ledning i molnet skapar ni lätt ert miljöledningssystem med färdiga mallar för miljöaspekter och hantering av dessa. Det är lätt att implementera mallarna och ger ett bra underlag att sedan arbeta vidare med. Mallarna är konstruerade så att de följer standarden ISO 14001. 

Processbaserat ledningssystem

Varför ett processbaserat ledningssystem?    Med ett processbaserat ledningssystem får verksamheten en helt ny överskådlighet över de olika processer som man har, såväl operativa processer som stöd och styrningsprocesser.  Rita upp processen, implementera den i ledningssystemet och knyt sedan rutindokument och blanketter lätt så att alla via processen kan se rutiner och ladda ner blanketter. 

tictacproc.jpg
tictacfolk.png

Arbeta med förbättringar 

Med hjälp av våra olika moduler för riskanalyser med åtgärder,  PDCA projekt och avvikelsehantering blir förbättringsarbetet delegerat till olika ansvarshavare med automatiska påminnelser via mail 

Intressenter Medarbetare Kunder

Att känna till sina intressenter, kunder och medarbetares önskningar och förväntningar samt vad som krävs för att uppfylla dem är grunden till ett succesfullt företag 

dreamstime_15867418_edited.jpg
bottom of page