top of page

En enkel mall för ledningens genomgång 

Ledningens genomgång är ett av de centrala bitarna i ett ledningssystem.  Vi erbjuder en kostnadsfri mall för hur man förbereder och bygger upp en agenda för ledningens genomgång. 

Jag vill ha mallen för ledningens genomgång

Tack för din anmälan!

bottom of page